Aktiviteterne forsinkes

Fondens bevillinger er 1-årige og bevilges for et kalenderår. Tilskuddet kan således kun dække projektomkostninger, der ligger i perioden 1. januar – 31. december i det kalenderår, som bevillingen vedrører.

Der skal derfor opstilles realistiske budgetter for kalenderåret, og aktiviteterne skal kunne gennemføres inden for kalenderåret. Der kan alligevel blive behov for at udskyde visse af projektets aktiviteter til afholdelse senere, eksempelvis som følge af eksterne leverancer, der svigter, barsel eller længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere.

Der skal ansøges om projektforlængelse, når viden om behov herfor foreligger og senest den 31. december i bevillingsåret. Sendes ansøgningen ikke inden bevillingsårets udløb, skal der indsendes en kortfattet foreløbig orientering, indeholdende beskrivelse af de omhandlede aktiviteter og et skøn over bevillingens størrelse til fonden senest den 31. december i bevillingsåret. Den endelige ansøgning skal sendes senest ved fristen for fremsendelse af tilskudsregnskabet.

Skemaet til brug for ansøgning om forlængelser af 2023-projekter kan downloades her:

  • Del 1:Ansøgningsskema (Word)
  • Del 2: Projektøkonomiskema (Excel)


Indsendelse af ansøgning om projektforlængelse

Ansøgningen skal fremsendes i pdf-format, hvor del 1 og 2 er samlet til ét dokument.

Evt. program til at samle de to dele i PDF-format: https://www.adobe.com/acrobat/online/merge-pdf.html

Ansøgningen skal sendes pr. mail til: fjerkraeafgiftsfonden@fjerkraeafgiftsfonden.dk