Aktiviteterne ændres

Det sker, at aktiviteter grundet faglige eller praktiske omstændigheder må ændres. Hvis der skal foretages væsentlige ændringer af faglig karakter og ændringer i projektets budget, skal fonden godkende ændringerne. 

Der henvises til fondens vejledning om tilskud for yderligere information om: 

  • Ændring af det faglige indhold
  • Ændring af budgettet

Fondens skema til brug for ansøgning om ændringer findes nedenfor. Skemaerne skal ligeledes bruges til opfølgning på bestyrelsens beslutning om delvist tilskud.

 

Skema til brug for ændringer vedr. 2023-bevillinger

Skemaet består af to dele: 

 

Hvordan og hvornår

Ansøgninger om ændringer skal ske så snart behovet opstår og senest ved udgangen af bevillingsperioden den 31. december.
Ansøgningen skal fremsendes pr. mail i pdf-format, hvor del 1 og 2 er samlet til ét dokument.

Der opfordres til at kontakte sekretariatet, såfremt der er tvivl om, hvorvidt en ændring forudsætter godkendelse.