Attestation af produktionsopgørelser ved regnskabsårets afslutning

Slagterier og ægpakkerier med et årligt afgiftsbeløb på 30.000 kr. eller derover skal ved hvert regnskabsårs afslutning have en godkendt revisor eller en uafhængig økonomi- og regnskabssagkyndig konsulent til at attestere om de produktionsoplysninger, som virksomheden har indsendt til fonden, er i overensstemmelse med virksomhedens registreringer og bogholderi. Det fremgår af § 11 i produktionsafgiftsbekendtgørelsen. Fondens regnskabsår følger kalenderåret.

Den godkendte revisor eller den uafhængige økonomi- og regnskabskyndige konsulent skal afgive erklæringen/attestationen på et skema som er tilgængeligt på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her.  

For kalenderåret 2023 skal opgørelsen fremsendes senest fredag den 23. februar 2024 til Fjerkræafgiftsfonden Fjerkraeafgiftsfonden@Fjerkraeafgiftsfonden.dk