Attestation af produktionsopgørelser ved regnskabsårets afslutning

Afgiftsbetalere med et årligt afgiftsbeløb på 30.000 kr. eller derover skal ved hvert regnskabsårs afslutning have en godkendt revisor eller en uafhængig økonomi- og regnskabssagkyndig konsulent til at attestere om de produktionsoplysninger, som virksomheden har indsendt til fonden, er i overensstemmelse med virksomhedens registreringer og bogholderi. Det fremgår af § 11 i produktionsafgiftsbekendtgørelsen. Fondens regnskabsår følger kalenderåret.

Den godkendte revisor eller den uafhængige økonomi- og regnskabskyndige konsulent skal afgive erklæringen/attestationen på et skema som er tilgængeligt på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her.  

For kalenderåret 2021 skal opgørelsen fremsendes senest fredag den 25. februar 2022 til Fjerkræafgiftsfonden Fjerkraeafgiftsfonden@Fjerkraeafgiftsfonden.dk