Revisionsopgørelse for afgiftsindbetalere overfor Fonden

Bemærk: Som følge af den politiske aftale om hjælp til landbruget (’Tørkepakken’), modtog Fjerkræafgiftsfonden for 2019 et ekstraordinært tilskud fra staten, og fjerkræproduktionen har derfor ikke i 2019 været pålagt produktionsafgifter. Af denne årsag skal der for 2019 ikke indsendes revisionsopgørelse til fonden.
 

Afgiftsbetalerne med en årlig afgiftsbetaling der overstiger 10.000 kr., skal ved hvert regnskabsårs afslutning fremsende en revisorattesteret opgørelse over afgiftspligtig produktion. Fondens regnskabsår følger kalenderåret.

For kalenderåret 2018 skal opgørelsen fremsendes senest mandag d. 25. februar 2019 til Peter Andersen (pa@lf.dk), ved brug af denne skabelon. Skabelonen skal udfyldes og underskrives af registreret eller statsautoriseret revisor.