Budgetter og regnskaber

Fondens budgetter og regnskaber er godkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri efter indstilling fra fondens bestyrelse.

 

Det fremgår af fondens budgetter og regnskaber, hvem der har fået tilskud, tilskuddets størrelse, hvilke projekter der ydes tilskud til samt en kort beskrivelse af projekterne.

Fondens budgetter

Fondens regnskaber