Bestyrelsen

 

Fjerkræafgiftsfondens bestyrelse består af tolv medlemmer, heraf er otte udpeget af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra landbrugets organisationer og fire er udpeget efter indstilling fra offentlige interesser.

Bestyrelsen udpeges for en fireårig periode ad gangen. Den siddende bestyrelse er udpeget for perioden 1. november 2020 - 31. oktober 2024.

Landbrugets organisationer indstiller efter fælles enighed hos Landbrug og Fødevarer og Økologisk Landsforening.

De offentlige repræsentanter er indstillet efter fælles enighed hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet Tænk og Det Frie Forskningsråd.

En oversigt over bestyrelsesmedlemmernes tilhørsforhold findes her (under opdatering).

 

Bestyrelsesmedlemmer 

Gårdejer Lars Lunding - Formand

Gårdejer Martin Hjort Jensen - Næstformand

Professor Anders Miki Bojesen 

Produktchef Claus Løvengreen

Direktør Claus Zakarias

Direktør Jacob Roland Pedersen

Gårdejer Jens Skovgaard-Jensen

Gårdejer Lars Bredahl

Forhandlingssekretær Morten Dahlberg

Pernille Charlotte S. Tillisch

Seniorforsker Sanna Steenfeldt

Marketingchef Sune Andersen