Effektvurderinger

Fonden har udarbejdet effektvurderinger af udvalgte projekter.

Fonden redegør for gennemførte vurderinger i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Fondens regnskaber er tilgængelige her.

Effektvurderingerne er samlet i nedenstående rapporter: